DÒNG SẢN PHẨM HÀM LƯỢNG VOC THẤP VÀ KHÔNG CHỨA TOLUENE SẢN PHẨM

DÒNG SẢN PHẨM HÀM LƯỢNG VOC THẤP VÀ KHÔNG CHỨA TOLUENE SẢN PHẨM: CRT100

 

LOW VOC AND NON TOLUENE  PRODUCE : CRT100


ກາວຢາງ

DAT đưa ra dòng keo dính chất lượng cao sử dụng dung môi hàm lượng VOC thấp và không chứa toluene. Dòng sản phầm này đã được phát triển để cung cấp một môi trường làm việc an toàn hơn và tuân theo yêu cầu của chính phủ và các yêu cầu về môi trường.
LOẠI : LP
CỠ : 600 g/ 3.0 kg
14.8 kg / 160 kg
CHẤT RẮN (%) : 23-25
ĐỘ NHỚT (CPS) : 2000 - 3000
THỜI GIAN MỞ : 7-25 phút
ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI : Chất lỏng nhớt
MÀU : vàng
SỬ DỤNG : Sản phẩm keo không chứa toluene và hàm lượng VOC thấp phù hợp với nhiều mục đích sử dụng cho các sản phẩm thuộc ngành công nghệ ô tô, bọc đồ nội thất, nền nhà, các công việc liên quan tới đồ gỗ, công nghiệp vật liệu cách nhiệt và một số khác. Keo dính này có khả năng chịu nhiệt cao và tạo kết nối bền vững giữa các bề mặt website ngoại quan.
DỤNG CỤ SỬ DỤNG : Chổi
TÍNH DỄ CHÁY : Có thể cháy được

DAT offers high-quality adhesives utilizing low VOC and non toluene solvents. This range has been developed to provide a safer working environment during application, and conforms to government and environmental requirements.

TYPE : LP
SIZE : 600 g/ 3.0 kg
14.8 kg / 160 kg
SOLID CONTANT (%) : 23-25
VISCOSITY (CPS) : 2000-3000
OPEN TIME : 7-25 Minutes
APPEARANCE : Viscous Liquid
COLOUR : Yellow
APPLICATIONS : A non toluene / Low VOC adhesive suitable for multiple uses in the automotive, upholstery furnishing, flooring, wood working and insulation material industries, amongst other. It is resistant to high temperatures and forms strong bonds between substrates.
APPLICATIONS EQUIPMENT : Brush
FLAMMABILITY : Flammable

 

CONTACT US

DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.

dunlopadhesives.aecgateway.com

Address
Amata Nakorn Industrial Estate 700/242 Moo 1, Bangkao Panthong Chonburi 20160
Phone
+663 846 5661-2
E-mail
dalelamb@dunlopadhesives.com

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “DÒNG SẢN PHẨM HÀM LƯỢNG VOC THẤP VÀ KHÔNG CHỨA TOLUENE SẢN PHẨM”

Leave a Reply

Gravatar